Företag

Historik och tradition

Företagets historik började skrivas år 2005. Vi har vägletts av passion och vördnad för traditionen och det har gjort att vi idag är en stor tillverkare och distributör av köttprodukter i hela Europa.
Vår salamiprodukter tillverkas av förstklassiga ingredienser för att hedra miljön och arvet; de innehåller inget som skulle kunna äventyra deras kvalitet. De är gjorda i nära och äkta relation med den vackra miljön där de har sitt ursprung.

Tillverkning

Vårt företag har redan från början varit synonymt med tradition och kvalitetsgaranti. Regelbundna och detaljerade granskningar vid urvalet av kött och vid tillverkningsprocessen ger unika produkter med distinkt smak.

Kvalitet och certifikat